دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، شهریور 1400 (تابستان 1400) 

پژوهشی

1. بررسی نیمرخ هوشی، شخصیتی و خلاقیت دانش‌آموزان تیزهوش تحصیلی

صفحه 1-22

انسیه ابراهیم؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ غلامعلی افروز


2. بررسی تأثیر نوآوری، خلاقیت و سرمایه فکری بر عملکرد مالی، مطالعه گروه صنعتی مپنا

صفحه 23-44

حامد فاضلی کبریا؛ میثم چکین؛ محمدرضا بابایی سمیرمی؛ پوریا عزیز آبادی فراهانی


3. تأثیرآموزش مؤلفه های هوش موفق بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

صفحه 45-66

لیلا قبادی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ جواد مصرآبادی