دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-250 (تابستان 1396) 
8. بررسی مفهوم خلاقیت ودلالت های تربیتی آن دراندیشه اسلامی

صفحه 187-224

محمد نعمانی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ ‏ منصور مرعشی