دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 1-276 (زمستان 1396) 
3. تأثیر نوروفیدبک آلفا/تتا بر خلاقیت هیجانی و شناختی کودکان

صفحه 35-62

زهره علاءالدینی؛ مهرداد کلانتری؛ محمدباقر کجباف؛ حسین مولوی