دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، خرداد 1397، صفحه 1-262 (بهار 1397) 

علمی - پژوهشی

1. نوآوری و خلاقیت در اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 1-32

گلناز اژدری؛ محمد لگزیان؛ علی شیرازی؛ بی بی مرجان فیاضی


4. طراحی مدل یکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان ایران

صفحه 107-142

سیدحبیب الله میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ امیراحسان زاهدی


7. طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایران بر اساس رویکرد آمیخته

صفحه 197-218

فریبرز درتاج؛ عباس‌ عباس‌پور؛ سارا شریعت؛ علی دلاور؛ اسماعیل سعدی پور


9. تأثیرفناوری های هوشمندسازی مدارس برخلاقیت دانش آموزان

صفحه 241-262

زهرا اشرف السادات بیدگلی؛ داریوش نوروزی؛ حمید رضا مقامی