دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، اسفند 1397، صفحه 1-240 (زمستان 97) 
4. رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمان

صفحه 75-94

مریم آذرنیوشان؛ مریم مشایخ؛ فاطمه محمدی شیرمحله


6. ارائه الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانه خلاق (مورد مطالعه: ورزش سه) ‏

صفحه 133-164

مهدی شاملو؛ علی اکبر فرهنگی؛ افسانه مظفری؛ طهمورث شیری


7. تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس خلاقیت و شادکامی

صفحه 165-192

لیلا شکوهی امیرآبادی؛ علی دلاور؛ لطف اله عباسی سروک؛ شیرین کوشکی