دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، خرداد 1398، صفحه 1-256 (بهار 1398) 
3. زیرساخت‌های حقوقی و اخلاقی نظام نوآوری و خلاقیت

صفحه 63-96

سید حاتم مهدوی نور؛ محمد حسین قربانی؛ داود ثمری