اهداف و چشم انداز

این نشریه با هدف چاپ مقالات اصیل پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش و کاربرد آنها در زمینه‌های مختلف مرتبط با ابتکار و خلاقیت فعالیت خود را آغاز کرده است.  نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی با ترتیب انتشار فصلی، تنها نشریه تخصصی در زمینه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی در کشور است که مقالات محققین و اندیشمندان را در این سطح علمی به چاپ می رساند. همکاری اساتید و محققان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و علمی می‌تواند گام موثری در رسیدن به اهداف تحقیقاتی در زمینه‌های علمی و کاربردی علوم انسانی باشد .

این نشریه بررسی تنگناهای موجود در خصوص ابتگار و خلاقیت در کشور  را در راس اهداف خود قرار داده و با پیاده سازی و اجرای اهداف از پیش تعیین شده در جهت ارایه خدمات به اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و محققین کشور خود را متعهد به رعایت و پیشبرد اهداف زیر می داند:

اهداف:

 -ایجاد زمینه مناسب جهت پرورش ابتکار و خلاقیت در پژوهشگران

 -انگیزه بخشی و ایجاد روحیه نوآوری, خلاقیت و ابتکار در جامعه.

 -افزایش سطح آگاهی و افق دید مخاطبین و ترغیب به ارائه ایده های جدید در علوم انسانی

 -فرهنگ سازی مناسب جهت ارائه نگرش ها و مدل های خلاقانه و ناب در جامعه

 -در اختیار قرار دادن اطلاعات کاربردی جهت استفاده سایر پژوهشگران در زمینه ابتکار، خلاقیت و نوآوری

 -بررسی، شناخت و ارایه نمونه های عینی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

 

حوزه  موضوعی نشریه:

خلاقیت و ابتکار در علوم انسانی خصوصاً حوزه های:

- روان شناسی

- علوم تربیتی

- علوم شناختی

- مدیریت

 

محورهای تخصصی فصلنامه:

 - خلاقیت و نوآوری از جنبه ‏های روان‏شناختی، علوم شناختی، علوم تربیتی و آموزشی (خلاقیت شناسی روان‏شناختی، خلاقیت شناسی پرورشی)

 - خلاقیت و نوآوری از جنبه ‏های مدیریتی، سازمانی و صنعتی، مدیریت خلاقیت و نوآوری، خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی

   - روش‏ها و فنون خلاقیت و نوآوری، مهندسی خلاقیت و نوآوری

  - خلاقیت و نوآوری از جنبه ‏های فرهنگی و اجتماعی (خلاقیت شناسی جامعه شناختی)

  - خلاقیت شناسی روان‏شناختی

  - خلاقیت شناسی پرورشی

  - خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریتی- مدیریت خلاقیت و نوآوری

  - خلاقیت شناسی کاربردی- مهندسی خلاقیت و نوآوری

  - خلاقیت شناسی جامعه شناختی، خلاقیت شناسی اقتصادی ...