اخبار و اعلانات

ضریب تاثیر یا IF نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

ضریب تاثیر یا IF نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی در آخرین رتبه بندی پایگاه «گزارش‌های استنادی نشریات فارسی» متعلق به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برابر با 0/27 است. همچنین این نشریه به لحاظ شاخص کیفیت در رشته، در چارک اول (Q1) نشریات نمایه شده در ISC  قرار دارد.

مطالعه بیشتر