داوران

    

داوران فصلنامه در سال اخیر

  ابراهیم نعیمی ............................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 احسان اکرادی .........................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 اسماعیل زارعی زوارکی ................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 اسماعیل سعدی پور  .................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 اصغر زمانی ...............................................................موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 افسانه قنبرپناه ...........................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 ایران دخت فیاض .......................................................... دانشگاه علامه طباطبائی

 بهشته نیوشا................................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 پروین کدیور  ..................................................................دانشگاه خوارزمی

 پریسا تجلی ..............................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 جلیل یونسی بروجنی .................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 جواد خلعتبری...............................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

 حسن بدیعی .................................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 حسین محققی........................................................... دانشگاه بوعلی سینا

 حمیدرضا رضا زاده بهادران .............................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 حمیدرضا مقامی .......................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 خدیجه ابوالمعالی......................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 رزیتا سپهرنیا .................................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 سعید غیاثی ندوشن ...................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 شیرین کوشکی ............................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 عباس طلوعی .......................................................... دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 عباس عباسپور ..........................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 عزت اله قدم پور ...........................................................دانشگاه لرستان

 علی دلاور ....................................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 غلامحسین بیابانی.......................................................گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین

 فاطمه جعفرخانی .......................................................... دانشگاه علامه طباطبائی

 فرهاد جمهری ..............................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 فریبرز درتاج ............................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 فریدون رهنمای رودپشتی ..............................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 قدرت اله طالب نیا ........................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 کامران گنجی  ...............................................................دانشگاه­آزاد­اسلامی واحد ملایر

 کرم اله دانش فرد..........................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 کمال سخدری ..............................................................دانشگاه تهران

 کیانوش زهراکار ..........................................................دانشگاه خوارزمی

 لطف اله عباسی سروک ...........................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 محمد سلطانی فر .......................................................... دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 محمدعلی مرادی .............................................................دانشگاه تهران

 مرتضی خورسندی .......................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 مرتضی طاهری ..............................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 مریم اسلام پناه..........................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 مژگان سپاه منصور ....................................................دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 مهدی واحدی ..........................................................دانشگاه علامه طباطبائی

 نورعلی فرخی ............................................................... دانشگاه علامه طباطبائی

 بهشته نیوشا................................................................... دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 یونس جلیلی ................................................................. دانشگاه علامه طباطبائی

 * در فایل pdf  راهنمای مقالات از صفحه 9  بخش داوران می باشد.

 

راهنمای داوری مقالات در سامانه

 

 

اصول اخلاقی و حرفه ای مربوط به داوران