·         ضریب تأثیر  (ISC: (1.014   = Q1

 ·         درصد پذیرش مقالات:15%

 ·         زمان داوری: حداقل 16 هفته

 

نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی یاشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث علوم انسانی پایه گذاری شده است.

این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه خلاقیت و ابتکار انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیتی است که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند.

مقالات مورد پذیرش نشریه:

            مقاله مروری        

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی آزاد پایه گذاری شده است.

بر اساس بخشنامه شماره10/62815  مورخ 98/10/4 دانشگاه آزاد اسلامی، جهت تأمین هزینه های بررسی، داوری و انتشار مقاله در نشریه، مبالغ زیر باید توسط نویسنده مسئول مقاله به شماره حساب بانک ملی به نام باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ( 0105966397002)  واریز شود:

مبلغ 1/500/000 ریال هزینه بررسی مقاله در زمان ارسال مقاله به سایت نشریه

مبلغ 3/500/000 ریال جهت پذیرش مقاله

نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC است)

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثارعلمی پیروی می نماید.

شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، تابستان 1400 (تابستان 1400) 

پژوهشی

1. بررسی نیمرخ هوشی، شخصیتی و خلاقیت دانش‌آموزان تیزهوش تحصیلی

صفحه 1-22

انسیه ابراهیم؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ غلامعلی افروز


2. بررسی تاثیر سرمایه فکری و نوآوری بر عملکرد مالی (مطالعه شرکت مپنا)

صفحه 23-44

حامد فاضلی کبریا؛ میثم چکین؛ محمدرضا بابایی سمیرمی؛ پوریا عزیز آبادی فراهانی


3. تأثیرآموزش مؤلفه های هوش موفق بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

صفحه 45-66

لیلا قبادی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ جواد مصرآبادی