نویسنده = کریم عبدالمحمدی
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی خلاقیت در رابطه بین اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت دانشجویان

دوره 10، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 189-208

فیروزه سپهریان آذر؛ فرهاد غدیری؛ کریم عبدالمحمدی؛ فریبا صمدزاده