نویسنده = منصور صادقی مال امیری
تعداد مقالات: 3
2. تئوری سیستمی خلاقیت در سازمان

دوره 4، شماره 4، بهار 1394، صفحه 163-207

منصور صادقی مال امیری


3. بررسی و تجزیه‌وتحلیل خلاقیت کارکنان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 29-64

منصور صادقی مال امیری