نویسنده = نور علی فرخی
تعداد مقالات: 3
1. نقش سلامت روان در رفتارهای خلاقانه دانش آموزان شهر تهران

دوره 8، شماره 4، بهار 1398، صفحه 153-170

معصومه پرپنجی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی


2. مدل‌یابی روابط بین متغیرهای مکنون هوش و سرعت پردازش اطلاعات با خلاقیت دانشجویان

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 107-139

زهرا کرمی باغطیفونی؛ نورعلی فرخی؛ صغری ابراهیمی قوام؛ یحیی مهاجر


3. تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر خلاقیت دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 1-17

سیده مریم دستغیب؛ حمید علیزاده؛ نور علی فرخی