نویسنده = حمید رضا مقامی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیرفناوری های هوشمندسازی مدارس برخلاقیت دانش آموزان

دوره 7، شماره 4، بهار 1397، صفحه 241-262

زهرا اشرف السادات بیدگلی؛ داریوش نوروزی؛ حمید رضا مقامی


2. مطالعه تأثیر آموزش روش کاوشگری بر تفکر انتقادی در درس علوم تجربی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 159-174

مسیب یارمحمدی واصل؛ بهناز نوشادی؛ حمید رضا مقامی؛ آرش بهرامی