نویسنده = رحیم بدری گرگری
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر خلاقیت دانش آموزان پایه ششم

دوره 9، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 1-22

رباب جاهدی؛ رحیم بدری گرگری؛ فیروز محمودی


2. طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر پرسش و پاسخ برای درس مطالعات اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر درک مفاهیم و تفکر انتقادی دانش آموزان

دوره 7، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 1-34

سعید محمودی بردزردی؛ اسکندر فتحی آذر؛ فیروز محمودی؛ رحیم بدری گرگری


3. نقش ابعاد مختلف انگیزشی مدیریت زمان بر خلاقیت دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 93-110

رحیم بدری گرگری؛ فریبا حسنی


4. تأثیر آموزش فن شش کلاه تفکر دوبونو بر گرایش تفکر انتقادی و خلاقیت دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 159-188

اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری؛ غفور احراری