نویسنده = حیدر چوپانی
تعداد مقالات: 3
1. نقش ارتباطات سازمانی اثربخش و اعتماد سازمانی در توسعه و بهبود نوآوری سازمانی مدارس

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 117-146

رضا هویدا؛ حیدر چوپانی؛ عبدالله خوران؛ حجت غلام زاده


2. شناسایی متغیرهای اثرگذار بر تحقق نوآوری در سازمان‌های ایرانی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 71-110

سید علی سیادت؛ حیدر چوپانی؛ مریم کاظم پور؛ مسلم ملکی حسنوند


3. بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 27-59

حیدر چوپانی؛ مجتبی زارع خلیلی؛ عقیل قاسمی؛ حجت غلام زاده