نویسنده = ناصر صبحی قراملکی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش مؤلفه‌های خودکارآمدی بر افزایش خلاقیت دانش‌آموزان

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 69-92

محمود ایروانی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ داریوش مهرافزون


2. تأثیر بازی های وانمودی شعر بر پرورش خلاقیت کودکان

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 141-158

فریبا پارسامنش؛ ناصر صبحی قراملکی