نویسنده = داریوش مهرافزون
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش مهارتهای زندگی به روش قصه گویی بر مؤلفه های خلاقیت

دوره 7، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 149-166

ناهید کریمی؛ داریوش مهرافزون؛ علیرضا جعفری


2. اثربخشی آموزش مؤلفه‌های خودکارآمدی بر افزایش خلاقیت دانش‌آموزان

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 69-92

محمود ایروانی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ داریوش مهرافزون