نویسنده = علی‌محمد رضایی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی: نقش میانجی انگیزة پیشرفت

دوره 4، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 33-53

علی‌محمد رضایی؛ سیده زینب حسینی منش؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ افضل اکبری بلوطبنگان


2. بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان در افزایش خلاقیت و مؤلفه‌های سیالی، انعطاف‌پذیری، ابتکار و بسط

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 19-36

نورمحمد رضایی؛ نادر پادروند؛ عبدالرضا سبحانی؛ علی‌محمد رضایی


3. اثربخشی آموزش تریز بر افزایش میزان خلاقیت و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 65-82

فائزه جهان؛ فرحناز کیان ارثی؛ علی‌محمد رضایی