نویسنده = عباس عباس پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر خلاقیت دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 189-200

موسی بندک؛ حسن ملکی؛ عباس عباس پور؛ صغری ابراهیمی قوام


2. واکاوی چالش‌های فرا روی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی و ارایه یک نظریه زمینه ای

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 19-49

بختیار محمودپور؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ علی دلاور