نویسنده = حسن ملکی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان

دوره 7، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 63-106

راحله قاضی اردکانی؛ حسن ملکی؛ علیرضا صادقی؛ فریبرز درتاج


2. اثربخشی آموزش مبتنی بر حل مسئله خلاق بر تفکر خلاق کارکنان موسسه اعتباری کوثر

دوره 6، شماره 4، بهار 1396، صفحه 149-170

مرتضی شعبانی؛ حسن ملکی؛ عباس عباسپور؛ اسماعیل سعدی پور


3. بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر خلاقیت دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 189-200

موسی بندک؛ حسن ملکی؛ عباس عباس پور؛ صغری ابراهیمی قوام


4. ارزیابی محتوای کتب علوم تجربی دوره راهنمایی از دیدگاه الگوی آموزش خلاقیت پلسک

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 123-151

حسن ملکی؛ زهرا افشار کهن؛ بهزاد نوروزی