نویسنده = سیده فاطمه باقری راد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس دامنه های خلاقیت کافمن

دوره 8، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 165-182

معصومه بهرامی؛ سیده فاطمه باقری راد؛ فاطمه رسولی خورشیدی؛ مریم قاسمی