کلیدواژه‌ها = رهبری تحولی
تعداد مقالات: 3
1. توسعه هویت حرفه‌ای حلقه میانجی‌ ارتباط رهبری تحولی بر نوآوری آموزش عالی

دوره 10، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 123-150

سعید خالقدادی؛ روح اله باقری مجد


2. بررسی رابطه سبک‌های رهبری مدیران با خلاقیت در معلمان مدارس پسرانه ابتدایی شهر پُل‌دختر

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 187-209

داریوش مهری؛ محمود ابوالقاسمی؛ حسن محجوب عشرت آبادی؛ مرتضی مهدوی نیک