کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 5
2. رابطه‌ی بین هوش اجتماعی و خودکارآمدی با سبک حل مسأله‌ی خلاق دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 185-210

علی خالق خواه؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی؛ معصومه پیرقلی کیوی


3. رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی: نقش میانجی انگیزة پیشرفت

دوره 4، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 33-53

علی‌محمد رضایی؛ سیده زینب حسینی منش؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ افضل اکبری بلوطبنگان


4. اثربخشی آموزش مؤلفه‌های خودکارآمدی بر افزایش خلاقیت دانش‌آموزان

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 69-92

محمود ایروانی؛ ناصر صبحی قراملکی؛ داریوش مهرافزون