کلیدواژه‌ها = هوش معنوی
تعداد مقالات: 6
3. بررسی رابطه هوش معنوی حسابداران و کیفیت صورتهای مالی

دوره 8، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 185-208

متینه پارسیان؛ رحمت الله محمدی پور؛ سید کیوان خاتمی


4. طراحی مدل معادلات ساختاری عوامل تأثیرگذار بر گرایش به تفکر انتقادی معلمان ناحیه 4 کرج

دوره 6، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 45-72

کامران محمدخانی؛ امیر حسین محمد داودی؛ مریم فرخ نیا


6. تأثیر هوش معنوی مدیران بر عملکرد کارکنان سازمان‌های دولتی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 97-135

وحیده اَسهرلوس؛ اسماعیل داداشی خاص