کلیدواژه‌ها = منابع انسانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر آموزش دانش TRIZ بر ارتقای خلاقیت، توانمندسازی و مهارت مدیریت کارگران خط تولید شرکت بهمن دیزل

دوره 6، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 77-102

مصطفی جعفری؛ محمدعلی شفیعا؛ نرگس رحیمی؛ حمیدرضا ضرغامی


2. بررسی رابطة بین سرمایة فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در سازمان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 65-92

رمضان جهانیان؛ طاهره حدادی