کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی اکتشافی
تعداد مقالات: 1
1. نوآوری و خلاقیت درتعیین و اولویت بندی شاخص‌های افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها

دوره 9، شماره 4، بهار 1399، صفحه 135-160

امیر شمس کلوخی؛ علی رضا مهرآذین؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمد رضا شورورزی