کلیدواژه‌ها = دانشگاه آزاد اسلامی
تعداد مقالات: 4
2. شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی

دوره 9، شماره 4، بهار 1399، صفحه 55-88

سید رسول تودار؛ زهرا اباذری؛ زهره میرحسینی؛ نجلا حریری


4. خلاقیت و توانمندی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی در بحث اشتغال

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 149-169

رسول فانی خیاوی؛ عبدالرحمن معلمی خیاوی