کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 6
1. رویکردی خلاقانه در طراحی سازمان دانشگاه فرهنگیان

دوره 9، شماره 4، بهار 1399، صفحه 35-54

سلمان محمدی بابازیدی؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن


2. نظریة زمینه‌ای تدریس خلاق: رویکردی فرهنگی به تدریس در آموزش عالی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 25-53

سکینه محبی امین؛ مهدی ربیعی


4. ضرورت طراحی یک مدل بهینه برای سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی

دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 27-54

عباس عباسپور؛ محمد شرفی؛ مینا مقدم


5. برنامه درسی آموزش کارآفرینی: هدف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 97-136

محمد شرفی؛ مینا مقدم؛ سعید مذبوحی


6. مهندسی مجدد نگرش در نظام آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-28

بهرام شریف؛ سید محمود شبگو منصف