کلیدواژه‌ها = ذهنیت فلسفی
تعداد مقالات: 2
1. مدل ساختاری نقش خلاقیت، ذهنیت فلسفی، خودکارآمدی و خودپنداره ریاضی بر پیشرفت ریاضی

دوره 3، شماره 4، بهار 1393، صفحه 55-78

اصغر شیرعلی پور؛ ولی اله فرزاد؛ غلام‌رضا حاجی حسین نژاد؛ مسعود اسدی


2. بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی با خلاقیت سازمانی کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 129-150

محمدحسن میرزامحمدی؛ محمد نوروزی؛ علیرضا یوز باشی