کلیدواژه‌ها = "سازمان های سیاستگذار"
تعداد مقالات: 1
1. الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 77-102

رویا سپهرنیا؛ محمود البرزی؛ علی کرمانشاه؛ عادل آذر؛ روزیتا سپهرنیا