موضوعات = خلاقیت شناسی جامعه شناختی، خلاقیت شناسی اقتصادی ...
تعداد مقالات: 3
2. نگرشی خلاقانه در کارکرد اینترنت در زنان ایرانی

دوره 5، شماره 4، بهار 1395، صفحه 249-276

فاطمه اسماعیلی؛ رزیتا سپهرنیا


3. تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر خلاقیت دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 1-17

سیده مریم دستغیب؛ حمید علیزاده؛ نور علی فرخی