دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. بررسی نیمرخ هوشی، شخصیتی و خلاقیت دانش‌آموزان تیزهوش تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

انسیه ابراهیم؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ غلامعلی افروز


2. بررسی تاثیر نوآوری، خلاقیت و سرمایه فکری بر عملکرد مالی، مطالعه گروه صنعتی مپنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

حامد فاضلی کبریا؛ میثم چکین؛ محمدرضا بابایی سمیرمی؛ پوریا عزیز ابادی فراهانی


3. تبیین رابطه ساختاری بین صفات شخصیت و خلاقیت براساس نقش میانجیگر هوش و دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

مرضیه دهقانپور فراشاه؛ مهرداد ثابت؛ بهشته نیوشا